Zamiast po schodach – widną. Cenne wsparcie dla mieszkańców w ramach Funduszu Dostępności. Inwestycja, to ponad 313 tysięcy złotych z czego ponad 50% to dofinansowanie z PFRON i Funduszu Dostępności Efekt? Zdecydowana poprawa dostępności budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz posiadających deficyty ruchowe. Tak działa Fundusz Dostępności. Administratorem środków na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Kolejne umowy zostały podpisane kilka dni temu w Lublinie. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Powiśle” w Puławach jako pierwsza w województwie lubelskim otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w jednym z bloków. Dystrybutorem środków w ramach Funduszu Dostępności jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Zamiast po schodach – widną– Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapewnia dystrybucje tych środków i udziela pożyczek do maksymalnej wysokości 2 mln zł w celu likwidacji barier architektonicznych. Pożyczki te mogą być udzielane spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym czy samorządom – wyjaśnia Jacek Madej, członek zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Fundusz Dostępności to projekt, który zakłada wspierania zarówno spółdzielni mieszkaniowych jak i wspólnot, samorządów, uczelni czy organizacji pozarządowych, które mają zdefiniowaną potrzebę poprawy dostępności swojej infrastruktury dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych. Mamy do dyspozycji pieniądze, ale tutaj panuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, stąd wszystkim zainteresowanym radzimy szybkie wypełnianie wniosków. W pewnym momencie środków może po prostu zabraknąć – dodaje Jacek Madej.

– Wsparcie zostało przyznane na budowę dźwigu osobowego oraz platformy przyschodowej prostej w budynku wielorodzinnym. Dzięki inwestycji, która ma być zakończona jeszcze w tym roku, 38 osób mieszkających w budynku uzyska łatwiejszy dostęp do swoich mieszkań. Dotyczy to szczególnie osób powyżej 60 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi – mówi Dariusz Mikołajczyk z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

pożyczki dla firmyW tym obiekcie mieszka ok. 70% osób starszych, które dotychczas bardzo często narzekały na dostępność do swoich mieszkań. Tych ludzi nie byłoby stać, by sfinansować taką inwestycje, a dzięki nam i PFRON taka realizacja będzie możliwa – mówi Grzegorz Karwat, Menedżer ds. finansowania przedsiębiorstw w lubelskim oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
– To ważna inwestycja pod względem społecznym. Jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisaliśmy drugą umowę z Funduszu Dostępności w województwie lubelskim, ale jest to pierwsza regionalna umowa ze współudziałem PFRON. Mieszkańcy byli bardzo wdzięczni, to dla nas również bardzo cenne – dodaje Karwat. Lubelski oddział PFP aktywnie działa od lutego 2021 roku.

W przygotowaniu są podobne umowy, które zostaną zawarte ze spółdzielniami mieszkaniowymi w Zamościu i Lublinie. Warto dodać, że ilość podpisywanych umów na wsparcie w ramach Funduszu Dostępności rośnie z każdym miesiącem.

Więcej informacji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: https://www.pfp.com.pl/pozyczki/fundusz-dostepnosci