Pompa ciepła to nowoczesna technologia, która pozwala na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem domu. Konieczne jest zużycie energii elektrycznej, która pozwoli na napędzenie całego systemu. Efekt cieplny jest jednak kilkukrotnie większy niż poniesione koszty. To sprawia, że całość jest opłacalna. Ponadto pompy ciepła są ekologiczne (pamiętajmy, że zużywany prąd zwykle powstaje w elektrowniach konwencjonalnych, ale jego ilość jest niewielka, a elektrofiltry, które są tam stosowane, mają skuteczność odpylania dochodzącą do 99,9%) oraz wygodne w użytkowaniu. W artykule zostaną przedstawione koszty, które są związane z tą technologią.

Koszty inwestycyjne

W przypadku pomp ciepła mamy do czynienia ze stosunkowo dużymi kosztami inwestycyjnymi. Musimy jednak pamiętać, że jest to inwestycja. W dodatku istnieje prawie całkowita pewność przyniesienia znaczących zysków. Montaż pompy ciepła jest droższy niż w przypadku tradycyjnego kotła zasypowego na węgiel kamienny czy drewno kawałkowe. Znacznie niższe są jednak koszty eksploatacyjne. Pozostając jednak w temacie kosztów inwestycyjnych, należy liczyć się z wydatkiem wynoszącym co najmniej 10000 zł za urządzenie (w przypadku rozwiązania, gdzie powietrze jest dolnym źródłem). Głównym czynnikiem, który determinuje cenę, jest moc pompy ciepła. Oczywiście powinna ona być dobrana według zapotrzebowania cieplnego budynku. Należy unikać przewymiarowywania mocy, ponieważ to wydłuża okres zwrotu inwestycji. Koszty instalacji czasem są doliczane do kosztu urządzenia. Szacuje się, że w przypadku domu jednorodzinnego o średniej wielkości (150 m2) koszt samej pompy ciepła, a także osprzętu oraz podłączenia do systemu ogrzewania, może wynosić ponad 50000 zł.

Rozkład kosztów inwestycyjnych a rodzaj pompy ciepła

Obecnie największą popularnością cieszą się powietrzne pompy ciepła. Wynika to z najniższego kosztu inwestycyjnego. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które z pewnością będzie wybierane coraz częściej przez właścicieli domów. Instalacja pompy ciepła w takim wariancie nie wymaga wykonywania odwiertów, a więc jest całkowicie uniezależniona od parametrów gruntu. Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku gruntowych pomp ciepła. W tej sytuacji trzeba wykonać odwierty, które stanowią znaczącą część wszystkich kosztów inwestycyjnych. Jakie są koszty pompy ciepła?Temperatura pod ziemią jest jednak wyższa (chociaż różnica nie jest ogromna), a stabilność takiego pozyskiwania energii jest jeszcze większa. W przypadku kolektorów pionowych konieczne jest wykonanie głębokiego odwiertu, a do tego celu konieczne jest zatrudnienie wiertnicy. To oczywiście pozwoli lepiej wykorzystać wzrost temperatury wraz z głębokością. Alternatywnym rozwiązaniem są kolektory poziome. Powinny być umiejscowione poniżej strefy przemarzania. Ich wadą jest konieczność posiadania odpowiednio dużej działki. W przypadku niektórych rodzajów gruntu, które występują na działce, może się okazać, że jest to rozwiązanie korzystniejsze finansowo. Ponadto to przeprowadzenia wykopów wystarczające okaże się wynajęcie koparki.

Koszty eksploatacyjne związane z posiadaniem pompy ciepła

Instalacja pompy ciepła wiąże się ze znaczącymi kosztami inwestycyjnymi, natomiast późniejsze jej wykorzystanie to już znaczące oszczędności. Urządzenie wykorzystuje do działania energię elektryczną, ale jej pobór jest niewielki w stosunku do uzysku cieplnego (jakie są proporcje pomiędzy tymi wartościami, określają współczynniki takie jak COP czy SCOP). Nadal jest to jednak główny koszt w obrębie tych eksploatacyjnych. To znacząca różnica w stosunku do wykorzystania węgla kamiennego lub drewna. Z jednej strony można powiedzieć, że wybór pompy ciepła to uzależnienie się od cen prądu elektrycznego. Tak naprawdę ceny za węgiel czy drewno również nie są stabilne (szczególnie wobec problemu dużej emisyjności zanieczyszczeń). Dochodzą również koszty związane z okresowymi przeglądami oraz ewentualnymi naprawami. Te pierwsze powinny być dokonywane corocznie i jest to koszt rzędu kilkuset złotych. Pompy ciepła to urządzenia o niewielkiej awaryjności, więc tutaj trudno podawać jakieś wartości. Ponadto właściciel takiego urządzenia jest dodatkowo chroniony przez gwarancję. Okazuje się więc, że po montażu pompy ciepła, właściciel powinien cieszyć się znaczącymi oszczędnościami.

Efekt finansowy

W artykule opisane już zostały tematy kosztów. Okazuje się jednak, że pompy ciepła są opłacalne. Mowa tutaj o aspekcie finansowym, chociaż nie jest on jedynym, który przemawia za wykorzystaniem tej technologii. Czas zwrotu omawianej inwestycji najczęściej jest szacowany na 5-15 lat. Każdy przypadek jest indywidualny, więc stosunkowo trudno zawęzić ten przedział, ale nawet w pesymistycznym wariancie inwestycja jest co najmniej warta przemyślenia. Warto dodać, że pompy ciepła posiadają więcej zalet niż korzyści finansowe. Jest to technologia całkowicie bezobsługowa. W stosunku do kotłów zasypowych oznacza to wiele godzin oszczędności związanych z rozpalaniem i utrzymaniem płomienia. Oprócz tego jest to technologia czysta, która nie brudzi kotłowni oraz nie zajmuje dużo miejsca (w przeciwieństwie do przestrzeni, którą zajmują węgiel czy drewno). Należy również przypomnieć, że stosowanie pomp ciepła to wybór rozwiązania, które jest korzystne dla środowiska. Ma to szczególne znaczenie w kraju, który boryka się z problemem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza.