W dzisiejszych czasach napływ cudzoziemców na tereny Polski jest naprawdę bardzo duży. O ile Polacy wyjeżdżają do pracy na zachód, o tyle do nas dociera wciąż większa liczba osób ze wschodu. Lepsza perspektywa pracy, lepsze zarobki, dla wielu nowe życie. Jedni pracownicy z Ukrainy przyjeżdżają tutaj jedynie na chwilę, na jakiś czas aby móc zarobić szybko jak najwięcej pieniędzy i wrócić, ale są też i tacy, którzy kosztując życia w Polsce i porównując je ze swoją ojczyzną, decydują się zostać tutaj na zawsze. W tym artykule skupimy się na Ukraińcach, ale od kwestii ich zatrudnienia przez polskiego pracodawcę. Jak to wygląda? Czy zatrudnienie legalnie osoby z Ukrainy wymaga więcej formalności? Dodatkowych zaświadczeń? O tym wszystkim poniżej.

Zatrudnienie Ukraińca – procedura uproszczona

W zależności od tego, o jakim cudzoziemcu mówimy, tak też inaczej może wyglądać kwestia samego zatrudnienia. Jeśli w grę wchodzą między innymi obywatele Armenii, Gruzji, Białorusi, a także Mołdawii, Rosji i Ukrainy, w tych przypadkach można skorzystać z tak zwanej procedury uproszczonej. Jest to wyjątek od konieczności, by uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca. Dzięki takiej procedurze, pracownicy z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-budowlani-ze-wschodu-z-ukrainy-i-gruzji/ mogą być więc zatrudniani szybko i bez większego problemu. Zgodnie z zasadą, obywatel Ukrainy musi posiadać zezwolenie na pracę w Polsce, które to wydawane jest przez właściwego wojewodę, w stosunku do miejsca pracy. Jeśli jednak chodzi o procedurę uproszczoną, takiego zezwolenia nie musi on posiadać.  Od kiedy taka uproszczona procedura funkcjonuje? Między innymi od 21 kwietnia 2015 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Co więc należy zrobić, by pracować bez pozwolenia. Pracodawca, który chce w swoich szeregach zatrudnić osoby, jakimi są pracownicy z Ukrainy, musi przedstawić we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenie, że chce powierzyć pracę cudzoziemcowi. Tylko w taki sposób, bez zezwolenia na pracę, Ukrainiec może pracować w polskiej firmie. 

Jak cudzoziemiec może ubiegać się o wizę?

Każdy Ukrainiec, który zdecyduje się przyjechać do Polski do pracy, może automatycznie starać się o uzyskanie wizy. Jak może tego dokonać? Jeśli pracodawca zarejestruje pracownika  w powiatowym urzędzie pracy i złoży oświadczenie o powierzeniu mu pracy, ten może ubiegać się o wizę we właściwym konsulacie. W takich przypadkach otrzymuje on wizję oznaczoną symbolem 05. Co zaś w sytuacji, gdy pracownicy z Ukrainy chcą zmienić pracę i zostać zatrudnieni u innego pracodawcy? W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie nowego oświadczenia od nowego pracodawcy, który to ponownie, musi dać oświadczenie do urzędu właściwego, że powierza on danej osobie pracę. 

Umowa o pracę z cudzoziemcem

Czy załatwienie formalności związanych z umową o pracę jest takie samo, jak w przypadku Polaków? Tak. trzeba tutaj zadbać o wszelkie istotne kwestie, które w takiej umowie muszą być zawarte. Jak więc wygląda dobrze przygotowana umowa? Muszą być określone strony umowy, a więc pracodawca i pracownik. Musi być wskazany rodzaj umowy, czy pracownicy z Ukrainy będą pracować na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy umowę o dzieło. Istotna jest oczywiście data zawarcia umowy, warunki pracy, jak również i samej płacy. W takiej umowie pracownicy z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ muszą uzyskać informację odnośnie rodzaju wykonywanej pracy, miejsca pracy, czy wynagrodzenia za pracę. Bardzo ważne jest to, aby wskazać w niej także wymiar czasu pracy i termin jej rozpoczęcia. Zanim pracownik rozpocznie pracę, musi zapoznać się z warunkami umowy i je podpisać, a także musi on przejść wstępne badania lekarskie. Nie powinien pracować wcześniej, zanim kwestie formalne nie zostaną w pełni dopełnione. jak więc wygląda takie badanie? Przeprowadza je lekarz medycyny pracy i płaci za nie pracodawca. Jeśli pracownik nie ma orzeczenia lekarskiego, nie może rozpocząć pracy, dlatego też tak ważne jest dopełnienie tych formalności. 

Szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy

Wszyscy pracownicy z Ukrainy zanim rozpoczną pracę na danym stanowisku, muszą wcześniej zapoznać się ze wszelkie zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca organizuje więc wstępne szkolenie BHP, jak również i instruktaż stanowiskowy. Pracodawca jest zobowiązany do tego, by pracownicy z Ukrainy otrzymali fachową wiedzę dotyczącą pracy w danym miejscu i uzyskali odpowiedzi na wszelkie nurtujące ich pytania. 

Bez względu na to, czy pracownicy z Ukrainy mają pracować w sklepie spożywczym wykładając tam towar, czy mają pracować jako kurierzy, czy też mają być pracownikami produkcyjnymi, w każdym przypadku rzeczą nadrzędną jest dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności, tak, aby wszystko przebiegło zgodnie legalnie, a do tego, by sam pracownik mógł pracować w bezpiecznym dla niego miejscu. To wszystko stanowi podstawę i na ten aspekt należy zawsze w pełni zwracać uwagę, bo jest on priorytetem.