Jak wybrać dobrego dewelopera? Deweloperzy to obecnie popularny zawód. Ich zadaniem jest tworzenie coraz bardziej kuszących reklam związanych z inwestycjami i zakupem domów. Warto przyjrzeć się bliżej w jaki sposób wybrać dobrego dewelopera z profesjonalnym podejściem do klienta i swojego zawodu.

Kim jest deweloper i na czym polega jego działalność?

Według ustawy deweloperskiej, która z resztą dość lakonicznie definiuje zawód dewelopera, przedstawiciel tego zawodu jest przedsiębiorcą, który w swojej działalności gospodarczej, na podstawie umowy deweloperskiej, ma obowiązek ustanowienia prawa własności lokalu mieszkalnego bądź też domu jednorodzinnego oraz przeniesienia tego prawa na nabywcę. Deweloperem jest więc każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność deweloperską. I nie ma tu znaczenia jaka jest forma tejże działalności. Może to być osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, mogą to także być wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej bądź kapitałowe. Wreszcie – może to także być spółdzielnia mieszkaniowa, o ile nabywcą nieruchomości nie jest członek spółdzielni.

Ustawodawca określa czynności związane z działalnością dewelopera bardzo nieprecyzyjnie, sugerując zamknięty katalog przeprowadzanych czynności i ograniczając je jedynie do ustanawiania oraz przenoszenia prawa własności lokalu mieszkalnego. Deweloper często jednak nie ustanawia prawa własności. Przenosi je bądź też prawo własności budynku, który został wzniesiony na gruncie użytkowanym.

Deweloper zajmuje się wieloma rodzajami czynności. Jest odpowiedzialny za wybór lokalizacji pod inwestycję przed rozpoczęciem budowy. A więc stara się uzyskać wszelkie zgody od władz miasta. Jest odpowiedzialny także za znalezienie osoby, która podejmie się wykonania projektu architektonicznego. Ponadto zatrudnia również firmę budowlaną oraz nadzoruje wszelkie jej prace. To on czuwa m. in. nad przestrzeganiem terminów oraz zasad bezpieczeństwa. Deweloperzy zobowiązani są także do przeprowadzania prac, które przygotowują dany lokal do natychmiastowego wprowadzenia klienta. Ostatni zaś etap stanowi przygotowanie umów kupna lub wynajmu.

Jak wybrać dobrego i profesjonalnego dewelopera?

Jak wybrać dobrego dewelopera?
Jak wybrać dobrego dewelopera?

Usługi deweloperskie wiążą się z niemałym wydatkiem finansowym. W związku z tym należy bardzo dokładnie przemyśleć zatrudnienie takiej osoby, zwłaszcza że w każdej profesji można trafić na nieuczciwego jej przedstawiciela. Ważne jest, aby sprawdzić kilka zasadniczych spraw związanych z deweloperem.

Po pierwsze istotną kwestią jest wiarygodność finansowa dewelopera. Należy tego dokonać jeszcze przed zakupem nieruchomości. Dobrze jest sprawdzić odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto dobrym pomysłem jest zebrać informacje dotyczące składania sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego. Jeżeli deweloper jest uczciwy na pewno wywiąże się z takich obowiązków, a także udzieli wszelkich informacji na temat np. postępowań upadłościowych czy komorniczych. Prócz tego można również wymagać zaświadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego oraz sprawdzić formę prawną prowadzonej przez dewelopera działalności.

Oprócz sprawdzenia wiarygodności finansowej dobrze jest także prześledzić czy deweloper posiada rachunek powierniczy. Ponadto powinien on przedstawić potencjalnemu klientowi prospekt informacyjny, w którym zawarte są informacje o spółce oraz realizowanych przez nią inwestycjach. Tu także będą zamieszczone takie sprawy jak prawny stan działki, źródła finansowania budowy, obciążenia hipoteczne i opis głównego wykonawcy. Ważną sprawą jest również dokonanie analizy historii dewelopera, a więc zrealizowanych już przez niego inwestycji. Poleca się wybór podmiotu z doświadczeniem, który ma już na swoim koncie sporą ilość zrealizowanych projektów.

Poszukiwanie dewelopera – na co jeszcze zwracać uwagę?

Aby znaleźć jak najlepszego profesjonalistę oferującego usługi deweloperskie dobrze jest wspomóc się Internetem oraz opinią mieszkańców, znajomych, osób które już korzystały z pomocy danego dewelopera. Strona internetowa osoby świadczącej omawiane usługi powinna być regularnie aktualizowana i wykonana schludnie i zachęcająco. Warto zwrócić także uwagę na posiadane przez dewelopera certyfikaty, czytać opinię o nim na wszelkiego rodzaju forach oraz artykuły z internetowej prasy, dotyczące danego inwestora. Taka dociekliwość jest bardzo ważna. Nie można się wstydzić czy krępować, bo zakup domu czy mieszkania to naprawdę trudna i bardzo droga sprawa. Konieczne jest więc, aby mieć oczy szeroko otwarte i by jak najbardziej rzetelnie sprawdzić wszystkie możliwe do sprawdzenia informacje. Jeżeli zaś nie czujemy się na siłach bądź też nie umiemy załatwić wszystkich spraw związanych z deweloperem można skorzystać z pomocy np. doświadczonej kancelarii prawnej czy po prostu osoby, która się na tym zna. Dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniej weryfikacji dewelopera można skorzystać z czystym sumieniem z jego usług i wreszcie zacząć spełniać marzenie o własnym domu.