Decyzja o pozostawieniu schorowanego członka rodziny w domu opieki nigdy nie jest łatwa i często wiąże się z silnymi emocjami. Kochające dzieci, wnuki czy inne bliskie osoby chorego pragną zapewnić mu jak najlepsze warunki do życia i chcą, aby czuł się bezpieczny. Z drugiej strony nieraz zdarza się, że samodzielna opieka nad osobą w podeszłym wieku przekracza możliwości jej bliskich. Czasem rodzinie chorego brakuje funduszy na to, by zapewnić mu godziwą opieką w domu. Niejednokrotnie wyzwaniem jest pogodzenie opieki nad bliskim z pracą zawodową lub innymi codziennymi obowiązkami. W takich i podobnych sytuacjach nieraz konieczne okazuje się umieszczenie osoby chorej w domu spokojnej starości. Budzi to jednak wiele pytań i wątpliwości. Kto może się tam dostać? Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o przyjęcie do domu seniora?

Czym jest dom opieki społecznej?

Na początek warto dowiedzieć się, czym tak właściwie jest dom opieki i na jakich warunkach przyjmowani są tam rezydenci. Najprościej rzecz ujmując, dom opieki społecznej to instytucja, która zajmuje się zapewnieniem całodobowej opieki medycznej swoim pacjentom. Placówki te są finansowane z funduszy samorządu bądź organizacji pozarządowej. Należy zaznaczyć, że do domów opieki mogą być przyjmowani nie tylko pacjenci w podeszłym wieku, ale również osoby młodsze, a nawet małoletnie, które wymagają specjalistycznej pomocy. Ośrodki, które specjalizują się w pomocy osobom starszym nazywamy domami spokojnej starości czy domami seniora. W naszym kraju funkcjonują również placówki, które zapewniają opiekę osobom cierpiącym na przewlekłe choroby psychiczne, dorosłym i dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie bądź fizycznie, a także pacjentom uzależnionym od alkoholu. W tym artykule skupimy się na placówkach przeznaczonych dla seniorów, ponieważ to właśnie oni najczęściej potrzebują całodobowej opieki. Warto zaznaczyć, że w domach seniorów pracuje wykwalifikowany personel, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarze i inni specjaliści, którzy mają doświadczenie w kontaktach ze starszymi i chorymi osobami. Poza niezbędną opieką medyczną, pacjenci domu spokojnej starości mogą liczyć na różne zajęcia dodatkowe i aktywizujące oraz rozrywkę dostosowaną do ich potrzeb.

Jakie dokumenty są potrzebne, by dostać się do domu opieki?

Dom opieki - jakie dokumentyOsoby, które stoją przed decyzją o oddaniu bliskiej osoby do domu opieki, muszą zająć się niezbędnymi formalnościami. Schorowany senior zazwyczaj nie jest w stanie samodzielnie tego zrobić. Jakie dokumenty są zatem potrzebne, by móc ubiegać się o umieszczenie seniora w domu spokojnej starości? Jeśli jest to placówka państwowa,  najpierw należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej i złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do placówki. Następnie pracownik ośrodka przeprowadzi wywiad środowiskowy. Pomaga on zweryfikować sytuację życiową, zdrowotną i finansową danej osoby. Formalności te nie występują, gdy ubiegamy się o miejsce w prywatnym domu opieki. Wymagane jest natomiast zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że chory rzeczywiście wymaga całodobowej opieki medycznej. Taki dokument zazwyczaj wydaje lekarz rodzinny. Jeśli osoba chora cierpi na jakieś zaburzenia psychiczne bądź jest upośledzona umysłowo, niezbędne będzie także zaświadczenie od lekarza psychiatry oraz psychologa. Do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie o dochodach lub decyzję ZUS o przyznanej rencie bądź emeryturze. Domy seniorów wymagają także oświadczenia przyszłego pacjenta o tym, że wyraża zgodę na umieszczenie w ośrodku. Z kolei rodzina chorego powinna złożyć oświadczenie w którym potwierdza, że nie ma możliwości zapewnienia mu niezbędnej opieki. Potrzebny będzie też dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Po skompletowaniu takich dokumentów można udać się do wybranego wcześniej domu opieki i zgłosić seniora wymagającego opieki.

Zobacz więcej:

Kto może ubiegać się o pobyt w domu opieki?

Trzeba mieć świadomość, że miejsca w domu spokojnej starości są ograniczone i czasami trzeba trochę poczekać, aż senior będzie mógł zostać przyjęty. Czas oczekiwania w prywatnych domach opieki jest zazwyczaj krótszy niż w placówkach państwowych. Kto właściwie może ubiegać się o miejsce w takim ośrodku? Jak wspomniano wcześniej, do domów seniorów trafiają osoby, które wymagają całodobowej, specjalistycznej opieki. Często są to pacjenci, którzy nie posiadają prawnego opiekuna lub których opiekun sam jest niepełnosprawny. Czynnikami, które mogą zadecydować o tym, że dana osoba zostanie przyjęta do domu opieki, jest na przykład postępująca demencją starcza, choroba Alzheimera, nietrzymanie moczu albo niemożność samodzielnego przemieszczania się. Kiedy decyzja o przyjęciu do danego ośrodka zostanie podjęta, należy spisać odpowiednią umowę pomiędzy placówką a rezydentem bądź jego opiekunem. W takiej umowie określone są zasady funkcjonowania ośrodka, warunki pobytu oraz jego miesięczny koszt. Przed podpisaniem umowy warto upewnić się, że dany dom spokojnej starości w rzeczywistości zapewni godziwą opieką naszemu bliskiemu.