Co oznacza restrukturyzacja firmy? W trakcie istnienia firmy prędzej czy później pojawi się kwestia restrukturyzacji. W niektórych firmach ten problem występuje więcej niż jeden raz. Dlaczego? Ponieważ reorganizacja może rozwiązać wiele problemów w procesie optymalizacji produkcji i działania, co ostatecznie oznacza oszczędność pieniędzy i zwiększenie zysków firmy. Przy niskiej produktywności, dużych należnościach i zobowiązaniach, słabych wynikach finansowych i niewystarczającej płynności restrukturyzacja przedsiębiorstw jest nieunikniona.

Restrukturyzacja firmy, co to oznacza dla prowadzenia konkretnego biznesu?

Co restrukturyzacja firm oznacza dla firm i pracowników Wielu pracowników jest niezadowolonych z potrzeby restrukturyzacji: prowadzi ona do zmiany algorytmów pracy, wprowadzenia innowacji i dodatkowych obowiązków funkcyjnych, a w niektórych przypadkach wiąże się nawet ze zwolnieniami. Dlatego wielu pracowników szuka odpowiedzi na pytanie – restrukturyzacja firmy i co to oznacza dla ich miejsca pracy. Takiej odpowiedzi powinien udzielić menedżer lub właściciel danej firmy, ponieważ bardzo ważne jest zmniejszanie oporów pracowników, ograniczanie incydentów, pokonywanie przeszkód na drodze doskonalenia, ustalanie priorytetów zmian i osiąganie optymalnych wyników.

Często trzeba zdecydować, jaki rodzaj restrukturyzacji jest wymagany w danej sytuacji: operacyjna czy strategiczna, kompleksowa czy częściowa. Na etapie restrukturyzacji firmy ważne jest nie tyle szczegółowe określenie zakresu odpowiedzialności pracowników, co racjonalne ukształtowanie struktury działów pod kątem celów, zadań, rynku i otoczenia konkurencyjnego. Musi być ukształtowana w taki sposób, aby struktura miała pewien potencjał efektywnego wzrostu, jasne linie odpowiedzialności i efektywną dystrybucję władzy.

Co było impulsem i powodem reorganizacji?

Co oznacza restrukturyzacja firmy?
Co oznacza restrukturyzacja firmy?

Przyczyn może być kilka. Pierwsza to zmiany celów, zadań, misji, wizji rozwoju, rynków, produktów i technologii. Środowisko konkurencyjne może się zmieniać, co jest jednym z powodów zmiany struktur organizacyjnych. Drugim powodem są wewnętrzne, płynne i miękkie zmiany granic władzy, odpowiedzialności i obszarów funkcjonalnych wraz ze zmianami środowiska zewnętrznego. Nie możemy zapomnieć o trzecim, np. związanym z wydzieleniem spółek zależnych, organizacją holdingów itp.

Gdy w głębi firmy stopniowo rozwija się kilka różnych obszarów działalności, w pewnym momencie staje się jasne, że dalsze efektywne zarządzanie w strukturze liniowej i funkcjonalnej jest niewygodne i niemożliwe. Następnie firma się rozpada i powstaje nowa struktura. Jest to jednak bardziej globalna i fundamentalna restrukturyzacja związana ze wzrostem i rozwojem biznesu. Na przykład linia produktów może rozszerzyć się tak bardzo, że system organizacyjny nie będzie w stanie efektywnie nią zarządzać, lub firma może wejść na nowy rynek. To jest powód restrukturyzacji firmy i nadania jednostkom biznesowym pewnej niezależności.

Restrukturyzacja firmy, co oznacza w przypadku wprowadzania zmian

 1. Restrukturyzacja operacyjna to zmiana struktury przedsiębiorstwa w celu zaoszczędzenia pieniędzy i uniknięcia bankructwa.
 2. Restrukturyzacja strategiczna to także zmiana struktury, ale mająca na celu przyciągnięcie inwestorów i wzrost wartości przedsiębiorstwa.
 3. Generalna restrukturyzacja jest najczęściej występującą zmianą we wszystkich działach przedsiębiorstwa, mającą na celu optymalizację pracy i kosztów oraz poprawę konkurencyjności produktów.
 4. Częściowa reorganizacja to niewielka zmiana mająca na celu zbliżenie działań i produktów organizacji do istniejących standardów, ale nie ma tak globalnego charakteru jak pełna reorganizacja.

Wszystkie te typy pozwalają rozwiązać wiele problemów i są do pewnego stopnia niezbędne w każdej firmie:

 • Chroń własność i ustanów prawny system zarządzania i kontroli
 • Zabezpiecz firmę przed przejęciem przez konkurencyjną firmę
 • Uniknąć bankructwa
 • Zwiększyć zysk
 • Pozbądź się niepłynnych aktywów
 • Popraw wydajność projektowania i produkcji
 • Zoptymalizuj przepływ środków.

Co restrukturyzacja firmy oznacza dla kadry zarządzającej

Najlepszym przygotowaniem jest uczenie się od najlepszych, a wszyscy właściciele firm zainteresowani poprawą konkurencyjności i wzrostem wartości biznesu są zgodni. Ostatecznie wymaga to restrukturyzacji, czyli zwiększania, zachowania i ochrony istniejących zasobów. W tym celu konieczne jest przestudiowanie doświadczeń największych międzynarodowych i krajowych firm, które w procesie restrukturyzacji osiągnęły najlepsze wyniki swojej działalności.

Skuteczny menedżer nie może być skutecznym menedżerem bez opracowania strategii rozwoju firmy, nauczenia się, jak zapewnić realizację programów zmian, opanowania metod organizowania i zarządzania działaniami i nie tylko. Restrukturyzacja to złożone zadanie administracyjne i długotrwały proces wymagający uwzględnienia wielu czynników, ograniczeń i szczegółów. Firma jest procesem stopniowego doskonalenia i tylko menedżerowie o dobrych cechach mogą odnieść sukces. Oczywiście należy to zrozumieć, zanim będzie można zastosować innowację.